cocuk koruma kanunucocuk korumakoruma kanunuCocuk Koruma Kanunu MADDE5395 5395 sayili cocuk koruma kanunu

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Madde 41

Çocuk Koruma Kanunu Madde 41

Sosyal İnceleme ve Denetim Raporları Hakkında Bilgi Edinme
(1) Sosyal inceleme raporu ile denetim planı ve raporunun birer örneğini çocuğun avukatı veya yasal temsilcisi Cumhuriyet savcısından, mahkemeden veya çocuk hakiminden alabilir. Çocuğa raporun içeriği hakkında bilgi verilir.

(2) Ancak, çocuk ve avukatı hariç olmak üzere birinci fıkrada gösterilen kişilerin sosyal inceleme raporu ile denetim planı ve raporu hakkında bilgi sahibi olmasının çocuğun yararına aykırı olduğuna kanaat getirilirse, bunların incelenmesi kısmen veya tamamen yasaklanabilir.