cocuk koruma kanunucocuk korumakoruma kanunuCocuk Koruma Kanunu MADDE5395 5395 sayili cocuk koruma kanunu

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Madde 43

Çocuk Koruma Kanunu Madde 43

Çocuğun Giderleri
(1) Çocuk hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının giderleri Devletçe ödenir. Ödenecek miktar mahkemece verilecek bir karar ile tespit edilir.

(2) Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre çocuğa bakmakla yükümlü olan kimsenin mali durumunun müsait olması halinde, Devletçe ödenen meblağın tahsili için ilgililere rücu edilir.