Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunussgsk kanunukanun

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 24

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 24

 

KISA SÜRELİ SİGORTA KOLLARINDA DİKKATE ALINMAYAN SÜRELER

Kısa vadeli sigorta kolları bakımından;

       a) Herhangi bir sebeple silâh altına alınan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi,

       b) Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre,

       c) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği süre,

       d) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre,

       18 inci maddede belirtilen çalışma sürelerine girmediği gibi, iş göremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın hesabında da dikkate alınmaz.