Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunussgsk kanunukanun

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 42

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 42

 

BİLDİRİM

Madde 42 nin “Bildirim ve itiraz” şeklinde yer alan başlığı, 8.5.2008 tarih ve 26870 sayılı R.G.’de yayımlanan, 17.4.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanun’un 65. maddesinin (g) bendi hükmü gereğince değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Kurum, sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanacak gelir, aylık veya toptan ödemeleri, gerekli belgelerin ve incelemelerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde hesap ve tespit ederek sonuçlarını yazı ile bildirir. (Madde 42 nin son iki cümlesi, 8.5.2008 tarih ve 26870 sayılı R.G.’de yayımlanan, 17.4.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanun’un 67. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır)