Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunussgsk kanunukanun

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 99

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 99

 

SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE BİLDİRİMLER

Sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri ile ilgili yapılacak her türlü kanunî düzenlemeler bu Kanunda yapılır.

       Bu Kanun gereğince yapılacak bildirimler hakkında, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.