Kacakcilikla Mucadele Kanunu madde kacakcilik kanunu5607 sayili kanun

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 25

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 25
BEŞİNCİ BÖLÜM : GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

(1) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.