sigorta kanunusigortacilik kanunu 5684 sayili kanun5684

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Madde 8

Sigortacılık Kanunu Madde 8

Ana sözleşme değişiklikleri
(1) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ana sözleşmelerinin değiştirilmesinde, Müsteşarlığın uygun görüşü aranır. Müsteşarlıkça uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve genel kurulda görüşülemez. Sicil memuru, Müsteşarlığın uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme değişikliklerini ticaret siciline tescil edemez.