6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 2

6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 2
2. İkinci derecedeki noktalar

Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır.

İkinci derecedeki noktalarda uyuşulamazsa hâkim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak karara bağlar.

Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklıdır.