6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 3

6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 3
II. Öneri ve kabul
1. Süreli öneri

Kabul için süre belirleyerek bir sözleşme yapılmasını öneren, bu sürenin sona ermesine kadar önerisiyle bağlıdır.

Kabul bu süre içinde kendisine ulaşmazsa; öneren, önerisiyle bağlılıktan kurtulur.