6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 4

6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 4
2. Süresiz öneri
a. Hazır olanlar arasında

Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olan bir kişiye yapılan öneri hemen kabul edilmezse; öneren, önerisiyle bağlılıktan kurtulur.

Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri, hazır olanlar arasında yapılmış sayılır.