6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 5

6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 5
b. Hazır olmayanlar arasında

Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olmayan bir kişiye yapılan öneri, zamanında ve usulüne uygun olarak gönderilmiş bir yanıtın ulaşmasının beklenebileceği ana kadar, önereni bağlar.

Öneren, önerisini zamanında ulaşmış sayabilir.

Zamanında gönderilen kabul, önerene geç ulaşır ve öneren onunla bağlı olmak istemezse, durumu hemen kabul edene bildirmek zorundadır.