6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 6

6098 S.lı Türk Borçlar Kanunu (Yeni) MADDE 6
3. Örtülü kabul

Öneren, kanun veya işin özelliği ya da durumun gereği açık bir kabulü beklemek zorunda değilse, öneri uygun bir sürede reddedilmediği takdirde, sözleşme kurulmuş sayılır.