6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKMÜ GEREĞİNCE YARGILAMA GİDERLERİ (HARÇ VE GİDER AVANSI) HESAPLAMA (2021 YILI) 
Dava Değerini Giriniz:

TL.       Maktu Harç:
 
Tanık Sayısı:

Tanık var, sayısı Belli değil ise işaretleyiniz
 
Taraf Sayısı:

Bilirkişi Sayısı:

Avukat Sayısı:
 


Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanıyorsanız seçinizDava dilekçesinde keşif deliline dayanıyorsanız seçiniz
 

Toplam Harç Ve Gider Avansı :
TL.