KISISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU KVKKKVKK MADDEKVKK KANUNU 1

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 14

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu MADDE 14
Kurula şikâyet

(1)Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

(2)13 üncü madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

(3)Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TAM METİN