854 Sayılı Deniz İş Kanunu Madde 13

Deniz İş Kanunu Madde 13
SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA

Bu kanunun kapsamına giren işveren veya işveren vekilleri, işyerlerinde İş Kanununun ve bununla ilgili tüzüğün bu konuda koyduğu hükümler, esaslar, ölçüler ve şartlara göre sakat ve eski hükümlü gemiadamı çalıştırmak zorundadır.