854 Sayılı Deniz İş Kanunu Madde 14

Deniz İş Kanunu Madde 14
ÖNELSİZ FESİH VE İNFİSAH

Süresi belirli olan veya olmıyan yahut da sefer üzerine yapılan hizmet akti:

       I – İşveren veya işveren vekili tarafından:

       a) Gemiadamının herhangi bir limanda geminin hareketinden önce gemiye dönerek hizmete girmemesi veya gemiye hiç dönmemesi,

       b) Gemiadamının gemide hizmet görmesinin tutukluluk, hapis veya gemide çalışmaktan menolunması gibi sebeplerle imkansız bir hal alması,

       c) Gemiadamının işveren veya işveren vekiline karşı, kanuna, hizmet akitlerine sair iş ve çalışma şartlarına aykırı hareket etmesi,

       ç) Gemiadamının işveren veya işveren vekiline karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi,

       II – Gemiadamı tarafından:

       a) Ücretin kanun hükümleri veya hizmet akti gereğince ödenmemesi,

       b) İşveren veya işveren vekilinin gemiadamına karşı, kanuna, hizmet akitlerine veya sair iş şartlarına aykırı hareket etmesi,

       c) İşveren veya işveren vekilinin gemiadamına karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi,

       III – İşveren, işveren vekili veya gemiadamı tarafından:

       a) Geminin herhangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre seferden kaldırılması,

       b) Gemiadamının herhangi bir sebeple sürekli olarak gemide çalışmasına engel bir hastalığa veya sakatlığa uğraması,

       Hallerinde feshedilebilir.

       IV – Geminin kayba uğraması, terk edilmesi veya harp ganimeti ilan edilmesi veyahut Türk Bayrağından ayrılması hallerinde ise hizmet akti kendiliğinden bozulur.