854 Sayılı Deniz İş Kanunu Madde 24

Deniz İş Kanunu Madde 24
İADE ZORUNLULUĞUNA UYMAMAK

İşveren veya işveren vekilinin 21 ve 23 üncü maddelerde belirtilen zorunluğa uymaması halinde, gemiadamı yurda dönmek için yaptığı durumuna uygun yol, iaşe vesair masrafları ve ayrıca 15 günlük ücreti tutarında bir tazminatı işveren veya işveren vekilinden istiyebilir.