854 Sayılı Deniz İş Kanunu Madde 26

Deniz İş Kanunu Madde 26
İŞ SÜRESİ

Genel bakımdan iş süresi, günde sekiz ve haftada kırksekiz saattir. Bu süre haftanın iş günlerine eşit olarak bölünmek suretiyle uygulanır.

       İş süresi, gemiadamının işbaşında çalıştığı veya vardiya tuttuğu süredir.

       İşveren veya işveren vekili, gemiadamının vardiyalarını yemek ve dinlenme zamanlarını bir çizelge ile belirtmek ve bu çizelgeyi gemiadamlarının görebilecekleri bir yere asmak zorundadır.