854 Sayılı Deniz İş Kanunu Madde 27

Deniz İş Kanunu Madde 27
İSTİSNALAR

Aşağıdaki işleri görenler bu kanunun iş sürelerine ilişkin hükümlerine tabi değildirler.

       1. Birden fazla kaptanın bulunduğu gemilerde birinci kaptan veya bu kanunun 2 nci maddesinin (C) fıkrasında yazılı olduğu şekilde kendisine vekalet eden kimse (klavuz kaptanlar dahil),

       2. Birden fazla makinistin bulunduğu gemilerde başmakinist,

       3. Doktor ve sağlık memurları,

       4. Hemşire ve hastabakıcılar,

       5. Asli görevleri can, mal ve gemi kurtarma olan kurtarma gemilerinde çalışan gemiadamları,

       6. Gemide kendi nam ve hesabına çalışanlar.