854 Sayılı Deniz İş Kanunu Madde 45

Deniz İş Kanunu Madde 45
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK

Gemiadamlarına, geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerektiği zamanlarda, geçici iş göremezlik süresine rastlıyan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili ödenekleri, aynı ölçülerle ödeme yapan kurum ve sandıklar tarafından ödenir.