854 Sayılı Deniz İş Kanunu Madde 46

Deniz İş Kanunu Madde 46
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Bu kanun kapsamına giren gemiadamlariyle bunların işveren veya işveren vekilleri arasında bu kanundan veya hizmet aktinden doğan davalar hakkında, 5521 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

       Hizmet aktinde ayrıca bir hüküm yoksa dava, geminin bağlama limanında iş davalarını bakmaya yetkili mahkemede görülür.