854 Sayılı Deniz İş Kanunu Madde 7

Deniz İş Kanunu Madde 7
BELİRLİ SÜRE VEYA SEFER İÇİN AKİT

Hizmet akti belirli bir süre veya sefer için yahut süresiz olarak yapılabilir.

       I – Belirli bir süre için yapılmış hizmet akti bu sürenin bitiminde sona erer. Hizmet akti gemi seyir halinde iken sona ererse akit, geminin ilk limana varmasına ve güvenlik altına alınmasına kadar devam eder.

       II – Belirli sefer için yapılmış hizmet akti, akitte yazılı seferin sonunda geminin vardığı limanda yükünü boşaltmasıyla sona erer.