Aile ve Boşanma Davaları – Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Davaları Ankara Avukatı İshak KOCATEPE

Aile Hukuku (Boşanma, Nafaka, Velayet), ülkemizde son yıllarda boşanma davalarının artmasıyla oldukça gündemde olan bir hukuk dalıdır. Özellikle Ankara boşanma davası oranı yüksek illerimiz arasındadır. Bu nedenle Ankara boşanma davalarının yoğun olarak görüldüğü illerimizdendir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki boşanma avukatı Ankara, İstanbul gibi metropol şehirlerde dava sayısının fazla olmasına bağlı olarak avukatların çalışma alanı seçimiyle ilgili bir durumdur.  Boşanma avukatı tanımlaması bir uzmanlık alanı veya unvan değildir.  Bu nedenle ankara boşanma avukatı mısınız? boşanma avukatı Ankara da hangi davalara bakar ? boşanma avukatı hangi avukatlar için kullanılır? gibi sıklıkla gelen soruları, çalışma seçim hakkımızı bu yöndeki davalar üzerinde çalışmaktan yöne kullandığımızı ifade ederek cevaplıyoruz. ”Boşanma avukatı” tanımlamasının doğru olmadığını, tanımlamanın bir unvan veya uzmanlık alanı olmadığını, boşanma avukatı tanımlamasın Ankara’da olsun diğer illerde olsun sadece halk arasında kullanıldığını üstüne basarak vurguluyoruz.

Belirtiğimiz üzere Ankara boşanma dava sayısının fazla olduğu illerimiz arasındadır. Bu durumun önemli nedenlerinden biriside Ankara’nın nüfus sayısının fazla olmasıdır. Türkiye genelinde Ankara boşanma oranında İstanbul ve İzmir’den sonra üçüncü sırada yer almaktadır.

Boşanmaya ilişkin davalardaki en büyük sorun herkesin boşanma davasına ilişkin yorumunun olabilmesidir. Yönlendirmelerle birçok kişi yanlış işlemler kurmakta ve bunun sonucu olarak hukuki mağduriyetler yaşamaktadır. Oysaki boşanma davası ister anlaşmalı boşanma davası olsun ister çekişmeli boşanma davası olsun boşanma telaşesiyle yapılabilecek küçük bir hatada hak kayıplarına neden olabilmektedir. Özellikle boşanma sürecinin duygusal yoğunluğu da göze alındığında hata yapma olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle boşanma davalarının ve özelikle boşanma dava sürecinin takibi profesyonellik gerekmektedir. Ayrıca boşanma sürecinde olan kişiler Ankara ilinde olsun diğer illerimizde olsun boşanma davasını yürüten avukatlara yoğun olarak sorular yöneltmektedirler. Çünkü boşanma aynı zamanda eşlerin sosyal yaşantılarının, medeni hallerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Tüm bunlarla birlikte boşanma dava sürecinin duygusal yoğunluğu da çok fazladır. Bu nedenle iyi düşünüp sakin karar vermek ve doğru yönlendirmelerle ilerlemek çok önemlidir. Sorularına doğru yanıtlar bulabilmek için sürecin doğru yöneltilmesini sağlaya bilmek için avukat yardımı almak tarafların lehine olacaktır.

Boşanma Avukatı Ankara – Aile ve Boşanma Davaları

Ankara Boşanma Avukatı – KOCATEPE HUKUK aile hukukuna ilişkin her tür uyuşmazlık ve hukuki işlemlerde müvekkillerine hukuki yardımda bulunmaktadır. KOCATEPE HUKUK boşanma ve aile hukuku davaları sadece bu alanda uzman avukatlarca takip edilmektedir.

Aile hukuku, medeni hukuk içinde yer almaktadır. Bu hukuk alanının odak noktası Aile kavramıdır. Aile Hukukuna İlişkin Davalar;

  • Ailenin kuruluşunun temeli olan nişanlanma,
  • Evlenme koşulları ve hükümleri,
  • Boşanmanın şartları,
  • Boşanmanın sonucuna bağlı olan maddi ve manevi tazminat, nafaka,
  • Tarafların müşterek çocuklarının akıbetini ilgilendiren velayet ve iştirak nafakası,
  • Eşlerin evlenme öncesi ve sonrası edindikleri ve taraflar arasında paylaşılamayan malvarlığına ilişkin mal rejimine ilişkin sorunlar-davalar vb.dir.

Boşanma Sebepleri ve Boşanmada Yetkili Mahkeme ile ilgili makalemize bu alandan ulaşabilirsiniz.

Aynı şekilde tarafların evlilik birlikteliklerini sürdürdükleri ve ortak hayatın maddi anlamda merkezi olan aile konutu, taraflar arasındaki nesebe ve çocukların temsiline dair soy bağı, evlat edinme, velayet, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık da aile hukukunun ilgi alanı içindedir.

Yabancı mahkemelerin aile hukukuna dair verdikleri kararın tanıma ve tenfizi de aile hukukunun kapsamında kalmaktadır.

4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin kuruluş görev ve yargılama usullerine dair kanun aile mahkemelerinin görev alanını düzenlemiştir. Yukarıda belirtilen uyuşmazlıklardan kaynaklı davalar Aile Mahkemelerinin görevi içinde bulunmaktadır. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde bu tür uyuşmazlıklara Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk mahkemeleri bakmaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde oluşturulan tedbir kararları da Aile Mahkemesince verilmektedir.

Kocatepe Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, boşanma avukatları Ankara olarak müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrulusunda anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması, yoksulluk, iştirak nafakaları, maddi ve manevi tazminat talepleri, evliliğin iptali davaları, yabancı mahkemelerden verilen kararların tanıma ve tenfizi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde verilmesi istenen tedbir kararları, İddet (Bekleme) süresinin kaldırılması, velayetin değiştirilmesi, anlaşmalı boşanma davası, babalık davası, soy bağı davası, mal rejimi davaları gibi konularda alanında uzman avukatlar ile hizmet vermekteyiz.