Araçlar üzerinde yapılan değişiklikleri bildirme

Karayolları Trafik Kanunu 32. madde incelendiğinde:

Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından otuz gün içinde araç tescil belgesine işletilmesi zorunludur. Bu fıkra hükmüne uymayan işletenlere 108 Türk lirası idari para cezası verilir. (Oran her yıl değişmektedir.)

Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili tescil kuruluşunda araç tescil belgesine işletilinceye kadar trafikten menedilir.

Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda 1.002 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca, araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir.

Yani araca bir egzoz takıldığında bu değişikliği 30 gün içerisinde Araç Tescil Belgesine işletmek gerekmekte. Ancak işletilmediği takdirde mevzuata uygun olarak belgelenmediği için ve çevredekileri rahatsız edecek gürültüye sahip olması durumunda para cezasının yanında bu durum mevzuata uygun hala getirilene kadar araç trafikten men edilecektir. Burada kanunun lafzından anlaşılacağı üzere bir takdir yetkisi bulunmamakta. Uygun olmayan egzoz durumunda araç trafikten men edilecektir. Uygulamada ise trafikten meni uygulama yoluna gidilmediği görülmektedir.