Aile Hukuku

Sadakat Yükümlülüğe aykırılığın Manevi Tazminat ve Yoksulluk Nafakasına Etkisi- Yargıtay Kararı

Hukuk Genel Kurulu 2017/2445 E. , 2017/2027 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki birleştirilen “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda İzmir 10. Aile Mahkemesince her iki davanın kabulüne dair verilen 20.05.2014 gün ve 2013/582 E., 2014/348 K. sayılı kararının davalı birleşen davacı vekilince temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 27.04.2015 gün ve 2014/17942 E., […]

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davaları

Boşanma Hukuku Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın ŞİDDET NEDENİYLE BOŞANMA DAVALARI   Boşanma Sebepleri Nelerdir? Eşlerin birbirinden ayrılmak istemesi çok çeşitli nedenlere dayanabilmektedir. Ancak boşanmak için hukuki anlamda geçerli bir sebebe ihtiyaç vardır. Hukuki anlamda geçerli bir sebepten ise,  yasalar tarafından öngörülen boşanma sebeplerini ifade etmektedir. Esasen bir boşanma talebine dayanak olarak, Türk Medeni Kanunu’ nda düzenlenen […]

Katılma Payı Alacağı ve Mal Rejimi Davası

Aile Hukuku Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Katılma Alacağı Davası Nedir? 4721 sayılı Medeni Kanun’a göre, 01.01.2002 tarihinden itibaren boşanma halinde mal paylaşımı, “edinilmiş mallara katılma rejimi” esaslarına göre yapılır. Buna göre, her eş diğer eşin evlilik içinde “edinilmiş mal” niteliğindeki mallarının yarısının değeri üzerinde alacak hakkına sahiptir. Bu hak, “katılma alacağı davası” açarak kullanılabilir. Evlilik […]

Başa dön