Borçlar Hukuku

Sözleşme Nasıl Yapılır?

Sözleşme Hukuku Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Sözleşmeler Not: Vatandaşları bilinçlendirmek maksadıyla sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Sözleşme/Akid/Ukud nedir? Taraflar arasında herhangi bir konuda yapılan anlaşmanın söz, yazı veya elektronik bir ortama dökülmesidir. TBK Kanunu bu konuya açıklık getirmiştir. Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir. […]

Müteselsil Borçlu Nedir?

Müteselsil Borçlu Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Birlikte Borçluluk Bölünmez borçluluk Kısmi borçluluk Elbirliği borçluluk Müteselsil borçluluk Müteselsil borçluluk, mahiyeti itibariyle bölünebilen bir edimin birden fazla borçlusundan her birinin edimin tamamını ifa etmekle yükümlü bulunduğu bir birlikte borçluluk türüdür. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu “Teselsül” başlıklı ayrımı altında, 162 ve devamı maddelerinde düzenlenen müteselsil borçluluk, borç […]

Başa dön