Ceza Hukuku

Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Nedir?

Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Adli sicil kaydı yahut halk arasında bilinen adıyla sabıka kaydı, kesinleşmiş mahkeme hükmüne dayalı olarak, kişiler hakkında ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı, “adli sicil” olarak adlandırılan sistemde bulunan kayıtlardır. Kural olarak, ceza ve güvenlik tedbiri içeren her türlü mahkumiyet kararı adli sicile kaydolunur. Kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin bilgilerin yer aldığı […]

Alt sınırdan uzaklaşılarak temel cezanın tayini Yargıtay Kararı

Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Verilen Cezanın Hatalı Olma Durumu Türk Ceza Kanunu 61. maddesinde cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirmesi başlığı altında düzenleme getirmiştir. Suçlar aynı gibi gözükse de suçun işleniş tarzı, ortam koşulları veya sanığın yaşantı tarzı gibi hususlar cezanın belirlenmesinde rol oynayacak ve kişiye özgü bireyselleştirilmesini sağlayacaktır. Bu durumda mevcut kanun metnine aykırı şekilde alt sınırdan […]

Savcılığa Şikayet Nasıl Yapılır?

Ceza Hukuku Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Suç işlendiğinde, bireylerin yanı sıra kamu düzeni de zarar görmektedir. Bu sebepten ötürü kamu tarafından, Savcılık makamına suçları takip etme görevi yüklenmiştir. “Nasıl dava açılır?” başlıklı yazıda da belirtildiği üzere hukuk davalarının aksine, ceza davalarının açılması için kural olarak tarafların başvurusu şartı bulunmamaktadır. Bu doğrultuda kural olarak Cumhuriyet Savcıları, kanunlarda öngörülen […]

Alkol metreye Üflememe ve Cezası

Ceza Hukuku Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın   Alkol metreye Üflememe ve Cezası Alkolmetreye Üflememe ve Ehliyete El Konulması Alkolmetre; kanda bulunan alkol miktarını nefesinizdeki hava sayesinde tespit etmeye yarayan bir cihazdır. Ölçü birimi ise promildir.   Alkolmetre üflenmezse ne olur?        Ülkemizde trafikte alkol limiti, 1 litre kanda yarım gram alkole eşit olan 0,50 promildir. […]

Seri Muhakeme Usulu Nedir? Uygulanma Şartları Nelerdir?

Ceza Hukuku Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Seri Muhakeme Usulu Nedir? Uygulanma Şartları Nelerdir? GİRİŞ Seri muhakeme yöntemi, 7188 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile CMK’da yapılan değişiklikle birlikte hukukumuza ilk kez girmiş ve aynı kanunun 31. maddesi ile CMK’ya eklenen geçici m.5/1-c ile 1.1.2020 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen yeni […]

Tutuklama Kararı, İtiraz ve Gerekçelendirme Zorunluluğu

Ceza Hukuku Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Tutuklama Kararı, İtiraz ve Gerekçelendirme Zorunluluğu TUTUKLAMA KARARI Ceza muhakemesinde en önemli koruma tedbirlerinden olan tutuklama, bir yargıç kararıyla Anayasada ve yasada belirtilen koşulların gerçekleşmesiyle bir kişinin (sanık veya şüphelinin) henüz suçluluğu hakkında kesin karar verilmesinden önce özgürlüğünün geçici olarak kaldırılmasıdır. Geçicilik özelliği yanında delillerin ve delil süjelerinin (şüpheli […]

Tutuklama Kararına İtiraz ve Dilekçe Örneği

Tutuklamaya İtiraz Tutuklama kararına karş itiraz kanun yoluna gidilebilir. Tutuklamaya itiraz, şüpheli veya sanığa tanınan en önemli haklardan biridir (AİHS md. 5/3 ve Anayasa md. 19/7). Ceza Muhakemesi Kanunu’a göre tutuklamaya itiraz süresi 7 gündür (CMK md.101/5, md. 104/2, md. 267 ve 268). Tutuklamaya itiraz süresi, şüpheli veya sanığın tutuklandığı gün dikkate alınmadan hesaplanır. Şüpheli hakkında tutuklamaya […]

Yargıtay Kararlarıyla Alkollü ve Ehliyetsiz Araç kullanma nedeniyle Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu | TCK 179

x Hukuku Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın T.C.YARGITAYCEZA GENEL KURULUESAS NO. 2018/12-277KARAR NO. 2019/585KARAR TARİHİ. 8.10.2019   >TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU–ALKOL SEVİYESİ–EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA 5237/m.2,179 2918/m.36,48/6-7,84 ÖZET : Dava, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçuna ilişkindir. Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma […]

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Nedir? (TCK md.179-180)

Ceza Hukuku Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Nedir? (TCK md.179-180) Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma suçu, alkollü araç kullanma veya başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olacak şekilde trafikte araç sürülmesiyle veya trafik kazasına neden olunmasıyla meydana gelir (TCK md.179). MADDE 179- (1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını […]

Mevzuat Işığında Yasa Dışı Bahis Siteleri

Ceza Hukuk Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Bu Makale Şunları İçermektedir:   Hangileri yasa dışı? Suç niteliğinde eylemler Yasa dışı bahis oynamak Tedbir, Banka Blokesi ve Müsadere Para iadesi Günümüz teknolojisinin önlenemez ilerleyişi hayatımızı kolaylaştırmanın yanında yeni suç oluşumlarına da imkan sağlamaktadır. Bu doğrultuda bilişim hukuku ve ceza hukuku alanlarında teknoloji ile paralel bir ilerlemenin gerekliliği […]

Başa dön