Genel

Avukatlık ücretinin muaccel (istenebilir) olduğu tarih

Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Kanun ve tarifede açık hüküm olmadığından taraflar sözleşme ile ücretin muaccel olacağı tarihi belirleyebilirler. Sözleşme ile ücretin muaccel olacağı tarih belirlenmemiş ise, Avukatlık Kanunu’nun 171/1 maddesinin “Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder” hükmü ve AAÜT 2. maddesinin “Bu Tarifede yazılı avukatlık […]

Avukat Kimdir? Ne iş yapar?

Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın 1136 sayılı kanunun 2. Maddesinde: “Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve […]

DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü MADDE 29- (1) Taraflar, dürüstlük kuralına uygun davranmak zorundadırlar. (2) Taraflar, davanın dayanağı olan vakıalara ilişkin açıklamalarını gerçeğe uygun bir biçimde yapmakla yükümlüdürler. Maddenin ilk fıkrası, Türk Medenî Kanunundaki “dürüstlük kuralı”nın medenî usul kanunundaki görünümüdür. Mukayeseli hukukta da dürüstlük kuralına, medenî usul kanunlarında yer verilmektedir. […]

Taslak Deneme

Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Yazı 1 yazı2 Telif Hakkı Mevcut her türlü yazı, makale ve bilimsel açıklamaların telif hakkı Kocatepe Hukuk’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Botlar tarafından düzenli olarak Google’da içerik eşleşmesi yaptırılmaktadır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve […]

Butlan Nedir?

Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Özel hukuk kavramı olan butlan, hukuki bir işlemin kurucu unsurlarında mevzuatta öngörülen şartlar sağlanmış iken, geçerlilik şartlarında yasada öngörülen zorunlu bir unsurun eksik olması durumunu ifade etmektedir. Batıl kelimesinden türemiş olan butlan kavramı, terminolojik olarak geçersizlik, hükümsüzlük gibi kavramlara denktir. Hukuk terminolojisi kapsamında butlan, mutlak butlan ve nispi butlan olmak üzere […]

Karayolu Taşımacılığında Evcil Hayvanlar

Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını düzenleyen Karayolu Taşıma Yönetmeliği 38. maddesi, yolcu taşımacılığında evcil hayvanların durumunu düzenlemektedir. Düzenlemeye göre, karayolu taşımacılığında evcil hayvanlar, taşıma yapan aracın bagaj kısmına mahsus alanda taşınabileceği gibi, belirli şartlarda hayvan sahibi yolcunun kucağında ve yahut yolcuya tahsis edilmiş koltuğun önünde taşınabilecektir. Evcil hayvanın […]

Kiralananın Ayıplı olması ve Fesih Hakkı

Kiralanan Taşınmazın büyük oranda tamir istemesi ve buna benzer diğer ayıplı durumlarda kiracının ne yapacağı noktasında büyük soru işaretleri oluşmaktadır. Kanun koyucu bu noktada Türk Borçlar Kanununda bir takım düzenlemelere yer vermiştir. Kira sözleşmesi rızai bir sözleşmedir. Kira sözleşmesinin kurulması için tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları yeterlidir. Kiraya veren kiralananı kullanıma elverişli bir […]

Sözleşme Nasıl Yapılır?

Sözleşme Hukuku Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Sözleşmeler Not: Vatandaşları bilinçlendirmek maksadıyla sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Sözleşme/Akid/Ukud nedir? Taraflar arasında herhangi bir konuda yapılan anlaşmanın söz, yazı veya elektronik bir ortama dökülmesidir. TBK Kanunu bu konuya açıklık getirmiştir. Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir. […]

Dava Nasıl Açılır?

Dava Açma Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Hukuk davası açmak kavramı; hukuki bir sonuca ulaşmak, hüküm elde etmek amacıyla yargı organına başvurma sonucunda, sıklıkla bir kişi veya kurum aleyhinde mahkeme önünde hak talep etmeyi ifade etmektedir. Ceza davalarının aksine hukuk davaları, başvuru neticesinde açılmaktadır.Davanın açılması, birkaç aşamadan meydana gelmektedir. Bu aşamaları, davanızı bir avukata vekalet vermek […]

Yargıtay Kararlarıyla Belirsiz Alacak Davası / İşçi Alacakları

İş Hukuku Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Yargıtay Kararlarıyla Belirsiz Alacak Davası / İşçi Alacakları   T.CYARGITAYHUKUK GENEL KURULUESAS NO:2015/ 22-3296KARAR NO:2019/380KARAR TARİHİ:28.03.2019 ÖZET “kesinleşen işe iade kararı sonrası” açılan kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, fark işe başlatmama tazminatı ve fark boşta geçen süre ücretinin tahsiline ilişkindir. Dava belirsiz alacak davası şeklinde açılmıştır. Davacının […]

Başa dön