İş Hukuku

A’dan Z’ye Kıdem Tazminatı

İş Hukuku Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, işverence işçisine belli koşulların sağlanması halinde işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tazminattır. İşçi çalıştığı işe ve işyerine yıllarca emek vermekte, işverenin ticari işinin yürütülmesine katkı sunmaktadır. İşçinin bu düzenli ve sürekli çalışmasının karşılığında işyerinde geçirdiği süre ölçü alınarak kendisine kıdem tazminatı ödenmektedir. Kıdem […]

İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları

İş sözleşmesi, İş Kanunu madde 8/1 de tanımlanmıştır. Maddeye göre; İş sözleşmesi,  bir  tarafın (işçi)  bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren)  da ücret  ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özelbir şekle tâbi değildir. Bu kapsamda işçi, işveren ve iş akdi kavramlarının kısaca tanımlarını yapmak gerekirse; İşçi, İK madde 2 ye göre, hizmet akdine […]

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl alınır?

İş Hukuku Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, işverence işçisine belli koşulların sağlanması halinde işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tazminattır. İşçi çalıştığı işe ve işyerine yıllarca emek vermekte, işverenin ticari işinin yürütülmesine katkı sunmaktadır. İşçinin bu düzenli ve sürekli çalışmasının karşılığında işyerinde geçirdiği süre ölçü alınarak kendisine kıdem tazminatı ödenmektedir. Kıdem […]

Kıdem Tazminatı Nedir ve Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir

İş Hukuku Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın 1 KIDEM TAZMİNATI NEDİR? Kıdem tazminatı, İş Kanunu’na tabi işçinin çeşitli sebeplerden dolayı iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde, işverenin 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince ödemekle yükümlü olduğu tazminat türüdür. Tazminatın amacı, işçilerin çalıştıkları süreçte yıpranmaları ve çalıştıkları işverene sağladıkları yararı, iş sözleşmesinin sona ermesi ile işçiye nakden ödenmesidir. 2 KIDEM TAZMİNATI HANGİ HALLERDE TALEP […]

Başa dön