Trafik Kanunu

Ehliyetsiz Araç Sürme ve Cezası

Sürücü Belgesiz Araç Sürme ve Yaptırımı Karayolları Trafik Kanunu 36. maddesi incelendiğinde: Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Araçlar, Yönetmelikte sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir. Buna göre; a) Sürücü […]

Araçlar üzerinde yapılan değişiklikleri bildirme

Karayolları Trafik Kanunu 32. madde incelendiğinde: Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından otuz gün içinde araç tescil belgesine işletilmesi zorunludur. Bu fıkra hükmüne uymayan işletenlere 108 Türk lirası idari para cezası verilir. (Oran her yıl değişmektedir.) Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili […]

Başa dön