Yar. Aile Hukuku

Sadakat Yükümlülüğe aykırılığın Manevi Tazminat ve Yoksulluk Nafakasına Etkisi- Yargıtay Kararı

Hukuk Genel Kurulu 2017/2445 E. , 2017/2027 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki birleştirilen “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda İzmir 10. Aile Mahkemesince her iki davanın kabulüne dair verilen 20.05.2014 gün ve 2013/582 E., 2014/348 K. sayılı kararının davalı birleşen davacı vekilince temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 27.04.2015 gün ve 2014/17942 E., […]

Yargıtay: Boşanan anne çocuğuna soyadını verebilecek

Anayasa Mahkemesinin 2015’te verdiği emsal hak ihlali kararının ardından Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de boşanan kadınların aile mahkemesinden, velayeti kendisine geçen çocuğuna kendi soyadının verilmesini isteyebileceğine hükmetti. Anayasa Mahkemesi, boşanan ve çocuğunun velayetini alan bir annenin çocuğuna kendi soyadını verme talebini haklı bulmuş, böylelikle boşanan kadınların bu yöndeki istemlerinin önündeki engeller ortadan kalkmıştı.Yartgıtaya temyize gelen […]

BOŞANMA, EŞİN TELEFONLARINA CEVAP VERMEME, EVLİLİĞE MÜDAHALEYE SES ÇIKARMAMAK

x Hukuku Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın BOŞANMA, EŞİN TELEFONLARINA CEVAP VERMEME, EVLİLİĞE MÜDAHALEYE SES ÇIKARMAMAK   T.CYARGITAYHUKUK GENEL KURULUESAS NO:2017/2719KARAR NO:2019/341KARAR TARİHİ:MAHKEMESİ: Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Konya 3. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 20.01.2015 tarih ve 2013/266 E., 2015/63 K. sayılı karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay 2. […]

Evli olduğunu bilen kişiyle birlikte olan kişiye karşı Manevi Tazminat talebi / Yargıtay Kararı

Yargıtay Kararı Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın T.C.YARGITAYHUKUK GENEL KURULUESAS NO: 2017/4-1374KARAR NO: 2018/1780KARAR TARİHİ: 27.11.2018 SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ–EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAMI SIRASINDA DAVA DIŞI EŞ İLE EVLİ OLDUĞUNU BİLEREK BİRLİKTE OLMA–KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT (6098/m.49,58 -4721/m.174,185) ÖZET : Dava, haksız eylem nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, evlilik birliği devam ederken, […]

Başa dön