Yar.İcra İflas Hukuku

Kiraya Sözleşmesinde Tahliyenin Zorunlu Dava Arkadaşlığı, Müteselsil kefilin süresi belirlenmediği için geçersiz olduğu- Yargıtay Kararı

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR Davacı alacaklı, 01.11.2010 tarihli yazılı kira akdine dayanarak 03.08.2015 tarihinde haciz ve tahliye talepli başlattığı […]

Başa dön