CEDAW. MADDE 13

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Madde 13
Taraf Devletler, kadınlara karşı ekonomik ve sosyal hayatın diğer alanlarında erkeklerle kadınların eşit olarak haklardan yararlanabilmelerini sağlayarak kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi için gerekli ve özellikle aşağıdaki önlemleri alacaklardır:

a.Aile zammı hakkı

b.Banka kredisi, ipotek ve diğer mali kredileri elde etme haklan;

c.Eğlence, spor ve kültürel hayatın bütün yönlerine katılma hakları.