ehliyetsiz arac surme cezasi surucu belgesiz arac kullanma ve cezasi 2021 dilekce ornegi 1

Ehliyetsiz Araç Sürme ve Cezası 2021

Sürücü Belgesiz Araç Sürme ve Yaptırımı

Sürücü Belgesiz Araç Sürmenin Cezası 

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası, 2021 tarihi itibariyle Karayolları Trafik Kanunu’nun 36.maddesine göre 2.698 TL dir. Eğer ceza 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirim uygulanarak 2.023,5 TL‘dir.

Şayet kullandığınız taşıtın sahibi siz değilseniz, sahibine de araç plakası üzerinden aynı miktarda ceza kesilir, böylelikle ceza 2’ye katlanır ve 2021 tarihi itibariyle 5.396 TL olur. Eğer  belirtilen ceza 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimle 4.047 TL olur.

Söz konusu yazılan cezanın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız cezanın kesildiği Sulh Ceza Hakimliğine İtirazda bulunabilirsiniz. Buradaki süre yüze karşı kesilmişse kesildiği tarihten itibaren 15 gün, plakaya karşı kesildiyse tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilmesi gerekir.

Karayolları Trafik Kanunu 36. maddesi incelendiğinde:

Motorlu araçların, sürücü belgesine sahip olmayan şahıslar tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine icazet verilmesi yasaktır.

Araçlar, Yönetmelikte sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.

Buna göre;

a) Sürücü belgesi hiç olmayanların,

b) Mahkeme yahut Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Kanunda belirtilen yetkililerce ehliyetin geçici olarak ya da tedbiren geri alınanlar,

c) Sürücü belgesi daha sonradan iptal edilenlerin,

araç kullanarak trafiğe çıktıklarının saptanması hâlinde, bu kişilere 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, aracın sürücü belgesiz şahıslarca sürülmesine izin veren taşıt sahibine de araç plakası üzerinden aynı tutarda idari para cezası verilir.

Unutulmamalıdır ki kanunda yazan idari para cezaları her yıl belli oranlarda güncellenir.