Ehliyetsiz Araç Sürme ve Cezası

Sürücü Belgesiz Araç Sürme ve Yaptırımı

Karayolları Trafik Kanunu 36. maddesi incelendiğinde:

Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Araçlar, Yönetmelikte sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.

Buna göre;

a) Sürücü belgesi olmayanların,

b) Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınanların,

c) Sürücü belgesi iptal edilenlerin,

araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde, bu kişilere 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir.

Unutulmamalıdır ki kanunda yazan idari para cezaları her yıl belli oranlarda güncellenir.

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası, 2020’de Trafik Ceza Kanunu’nun 36.maddesi 3a şıkkına göre 2.473 TL dir. Eğer ceza 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimle 1.854,75 TL dir.

Eğer kullandığınız aracın sahibi siz değilseniz, sahibine de tescilli plaka üzerinden aynı miktarda ceza kesiliyor, böylece ceza 2’ye katlanıyor ve 4.946 TL oluyor. Eğer ceza 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirimle 3.709,50 TL oluyor.