Hamil Kimdir? Hukuki Terimler

Hamil sözlük anlamı:

Elinde bulunduran, üzerinde taşıyan, taşıyıcı.

Hukuki terim olan hamil ise karşımıza genelde ticaret hukukunda çıkar. Hamil sözlükteki anlamı gibi hukukta da elinde bulunduran anlamına gelmektedir. Türk Ticaret Kanununda elinde kıymetli evrakı bulunduran kişiye hamil diyoruz. Güncel hayatta ise genelde Kambiyo Senedin Yoluyla Takip yolunda karşımıza çıkmaktadır. Bir bono veya poliçede Lehtar yani kambiyo senedinde kimin adına ödeneceği yazılan kişi aynı zamanda hamil olabilir. Lehtar bu senedi uygun bir devirle (ciro+teslim) başkasına devredebilir. Bu durumda senedi elinde bulunduran kişi hamil statüsüne kavuşacaktır. Ödemenin ise TTK 646/2 hükmü gereğince hamile yapılması gerekmektedir.

“Hile veya ağır kusuru bulunmadıkça borçlu, vade geldiğinde, senedin niteliğine göre alacaklı olduğu anlaşılan kişiye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur.”

TTK 646/2

Kıymetli evrak zayi olduğu takdirde mahkeme yine sadece hamilin talebi doğrultusunda senedin iptaline karar verebilir. Görüleceği üzere bir kambiyo senedinde asıl yetkili kişi hamildir. Tüm bu yönüyle hamil TTK da büyük önem arz etmektedir.