Iflas Masasina Alacak Kaydi Talep Dilekcesi Indir

İflas Masasına Alacak Kaydı Dilekçe Örneği

İflas Masasına Alacak Kaydı Dilekçesi

 

İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Gönderilmek Üzere

ANKARA NÖBETÇİ İFLASMÜDÜRLÜĞÜNE

 

DOSYANO                           : 2020/X İFLAS

ALACAKLI                          :

MÜFLİS                                : ..

KONU                                    : İflas masasına alacak kaydıtalebidir.

AÇIKLAMALAR

 

Müflisten 29.04.2020 tarihinde aldığım telefon tarafıma teslim edilmemiştir. Ödemiş olduğum 1140 TL’nin iadesi için tüketici hakem heyetine yaptığım başvuru kabul edilmiştir. (İlgili karar ek olarak sunulmuştur.)

Müflisten olan alacağının kabul edilerek tasfiye sonunda tarafıma ödenmesini arz ve talep ederim.

HUKUKİNEDENLER        : Borçlar Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve ilgilimevzuat.

DELİLLER                            : Alacağa ilişkin belge ve her türlü yasaldelil.

İSTEM SONUCU                  :  Yukarıda belirtilennedenlerle        müflisten olan alacağının kabul edilerek tasfiye sonunda tarafıma ödenmesini arz ve talep ederim.

Ek: Hakem Heyeti Kararı.

 

İflas Masasına Alacak Kaydı Talep Dilekçesi İndir