Kamulaştırma Kanunu Madde 21

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 21
İKİNCİ BÖLÜM: KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME VE GERİ ALMA

İDARENİN TEK TARAFLI VAZGEÇMESİ

İdare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Şu kadar ki, dava sırasında vazgeçme halinde dava giderleri ile harç, harcanan emek ve işin önemi gözetilerek mahkemece maktuen takdir olunacak avukatlık ücreti idareye yükletilir.