Kamulaştırma Kanunu Madde 32

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 32
İKİNCİ BÖLÜM: GÖREVLİ KİŞİLERİN SUÇLARI VE CEZA HÜKÜMLERİ

GÖREVLİ KİŞİLERİN SUÇLARI

Bu Kanuna göre görevlendirilenlerden suç işleyenler, Devlet memuru gibi cezalandırılırlar. Şu kadar ki verilecek cezalar; o suç için muayyen olan cezanın yarısından az olmamak üzere iki katına kadar artırılır.