Kamulaştırma Kanunu Madde 34

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 34
SEKİZİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MAL SAHİBİNİN SAĞLADIĞI YARARLARI GERİ ALMA HAKKI

Mal sahiplerinin 31 inci maddedeki yasaklara rağmen avukat veya dava vekillerine veya bu Kanuna göre görevlendirilenlere veya üçüncü şahıslara verdikleri paraları veya sağladıkları yararlar karşılığını bir yıl içinde geri almaya hakları vardır.