Kamulaştırma Kanunu Madde 6

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 6
ONAY MERCİİ

Kamu yararı kararı;

       a) Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümenleri kararları, ilçelerde kaymakamın, il merkezlerinde valinin,

       b) İlçe idare kurulları, il daimi encümenleri ve il idare kurulları kararları, valinin,

       c) Üniversite yönetim kurulu kararları, rektörün,

       d) Yükseköğretim Kurulu kararları, Kurul başkanının,

       e) Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu yönetim kurulu kararları, genel müdürün,

       f) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararları, Yüksek Kurum Başkanının,

       g) Kamu kurumları yönetim kurulu veya idare meclisleri veya yetkili idare organları kararları, denetimine bağlı oldukları bakanın,

       h) Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzelkişileri yararına; köy, belediye veya özel idarece verilen kararlar, valinin,

       Onayı ile tamamlanır.

       Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararlarının ayrıca onaylanması gerekmez.

       Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur. Bu durumlarda yetkili icra organınca kamulaştırma işlemine başlanıldığını gösteren bir karar alınır.