ehliyeti gostermeme ktkktk 441 bKarayollari Trafik Kanunu 441 B 2021 cezasi 1

Karayolları Trafik Kanunu 44/1-B | Sürücü Belgelerinin Taşınması Zorunluluğu ve Cezası

Sürücü Belgelerinin Taşınması Zorunluluğu ve Cezası

Sürücü Belgesinin Trafik Memuruna İbraz Edilmemesinde Kesilen Ceza Miktarı

 44/1-b 2020 yılında 288 tl iken 44/1-b trafik cezası 2021 yıl itibariyle %9,11 zamlanarak 314 Türk lirası olmuştur.

Sürücüler Trafik Memurları kendilerinden sürücü belgesini talep ettiğinde ibraz etmek  zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen sürücülere Karayolları Trafik Kanunun 44/1-b bendinden cezai işlem yapılmaktadır. 

KTK 44/1-b Bendinin Dürüstlük Kuralı ile İlişkisi

Alkolmetreye üflenmeme durumlarında genel itibariyle 48/9’la birlikte 44/1-b’den de işlem yapılmaktadır. Ancak 48/9 kapsamında kişiye ceza yazılması durumunda kişinin ehliyetli olup olmadığı polisin yaptığı sorguda anlaşılmaktadır. Kanun koyucu kişiye ehliyet taşıma zorunluluğunu keyfiyet olarak getirmemiş, kişinin araç sürmeye yönelik olarak kanunda belirtilen ehliyet sınıfına girip girmediği, yasal olarak araç sürmeye ehil olup olmadığının tespitidir. Gelişen teknoloji dikkate alındığında T.C kimlik numarası ile rahatlıkla kişinin ehliyetinin olup olmadığı tespit edilebilmektedir. Bizim görüşümüze göre bu tespit yapılabildiği her durumda kişiye 44/1- b kapsamında ceza kesilmemesi gerekir. Bu durum TMK m.2 de düzenlenen “Dürüstlük Kuralına” aykırı düşmektedir. 

Sulh Ceza Mahkemesine itirazda bulunacak kişilerin bu noktada belirttiğimiz hususlara değinmesini şiddetle tavsiye ederiz.