Karayolu Taşımacılığında Evcil Hayvan

Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını düzenleyen Karayolu Taşıma Yönetmeliği 38. maddesi, yolcu taşımacılığında evcil hayvanların durumunu düzenlemektedir. Düzenlemeye göre, karayolu taşımacılığında evcil hayvanlar, taşıma yapan aracın bagaj kısmına mahsus alanda taşınabileceği gibi, belirli şartlarda hayvan sahibi yolcunun kucağında ve yahut yolcuya tahsis edilmiş koltuğun önünde taşınabilecektir.

Evcil hayvanın karayolu taşımacılığı kapsamında taşınabilmesi için ilgili hükümde ön şart olarak, evcil hayvanın aşı karnesinin bulunması öngörülmüş olup, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği 4. maddesinde tanımlanan ve veteriner hekim yahut belediye veteriner işleri müdürlüğünce onaylanan aşı (sağlık) karnesi bulunmayan evcil hayvanlar ve hayvan sahibi yolcular bu hükümden yararlanamayacaktır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği 38. maddesi 6. fıkrasında yer alan düzenlemede karayolu taşımacılığında bagaj kısmına mahsus alanı dışında taşınacak evcil hayvanlar tahdidi olarak sayılmamış olup, “kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlar” ibareleri kullanılarak uygulama alanı genişletilmiştir. Bu noktada taşınacak evcil hayvanların türünün bu hüküm kapsamında olup olmadığı objektif kriterlerle değerlendirilecektir.

Düzenlemede yer alan bir diğer sınırlandırma ise tehlike arz eden köpekler hususudur. Bahis konusu düzenlemede “köpek (tehlike arz edenler hariç)” ifadeleri kullanılarak, belirli ırklar bu düzenleme kapsamı dışında bırakılmış olup, bu sınırlandırma elbette objektif kriterlere göre değerlendirilecektir.

Hangi köpek ırklarının tehlike arz edip, hangilerinin etmediği hususunda ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 14. maddesini incelediğimizde, madde hükmünde Pitbull Terrier, Japanese Tosa ırklarının tehlike arz eden ırklar olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı kapsamında oluşturulan komisyonca Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların melezleri tehlike arz eden ırklar kapsamında kabul edilmiştir.

Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliği 38. maddesinde, düzenlemeye aykırı hareket eden taşıma yetki belgesi sahiplerine 2 uyarma verileceği hüküm altına alınarak, yaptırıma bağlanmıştır. Bununla birlikte aynı yönetmeliğin 46. maddesinde yetki belgesi sahiplerine, yolculara kusursuz hizmet verme yükümlülüğü yüklemiştir.

Yönetmeliğin 64. maddesinde yetki belgesi sahiplerinin faaliyetlerinin Bakanlığın denetiminde olduğu ifade edilmiş olup, kanuna yahut bahis konusu yönetmeliğe aykırı verilen hizmetlerin denetiminin Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü personeli, Bakanlık Bölge Müdürlükleri personeli, trafik polisi ve zabıtası, trafik polisinin görev alanı dışında kalan yerlerde rütbeli jandarma personeli, ticaret Bakanlığının sınır kapılarında görev yapan gümrük muhafaza ve gümrük muayene memurları ile bunların amirleri, terminallerde görevli belediye zabıtası eliyle gerçekleştiği ifade edilmiştir.

Bu noktada ifade etmekte fayda var ki, kusurlu hizmet alan yolcuların, yetki belgesi sahibinin yaptırımla karşılaşması gayesi ile, belirtilen denetleme mekanizmalarından biri eli ile ihlal tespit tutanağı düzenletmesi gerekmektedir.

Alıntı: HukukiBlog