Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Yapıyı İmar Kanununa Aykırı Olarak Yapması ve Eksik İfada Bulunması Halinde Sözleşmenin Geriye Dönük Olarak Feshine Karar Verilebileceğine İlişkin Yargıtay 15. HD Kararı:

E. 2006/756 K. 2006/2546 T. 1.5.2006

yargitay kararlariyargitayyargitay kararlarikararyargitay
Alıntı: Gemiciavukatlik