Savcılığa Şikayet Nasıl Yapılır?

Suç işlendiğinde, bireylerin yanı sıra kamu düzeni de zarar görmektedir. Bu sebepten ötürü kamu tarafından, Savcılık makamına suçları takip etme görevi yüklenmiştir. “Nasıl dava açılır?” başlıklı yazıda da belirtildiği üzere hukuk davalarının aksine, ceza davalarının açılması için kural olarak tarafların başvurusu şartı bulunmamaktadır. Bu doğrultuda kural olarak Cumhuriyet Savcıları, kanunlarda öngörülen suçların gerçekleştiğini tespit ettiklerinde, kamu davası açmakla yükümlüdürler. Hukukta buna Kamu Davasının Mecburiliği ilkesi denilmektedir.

Savcılık makamı, suçun tespitini kendiliğinden yapabileceği gibi, kişilerin şikayet ve ihbarlarından da yararlanmaktadır. Şikayet, mağdur veya suçtan zarar gören kişilere tanınmış bir hak iken ihbar herkes tarafından yapılabilir.

Bir suç sebebiyle mağduriyet yaşayanların savcılık makamına yapacakları şikayet üzerine, Cumhuriyet Savcısınca gerekli araştırma yapılmak suretiyle, gerekli görülmesi halinde kamu adına ceza davası açılacaktır. Buradanda anlaşılacağı üzere tarafların doğrudan ceza davası açması mümkün değildir. CMK 170. Maddesinde Kamu Davası açma görevini Cumhuriyet Savcısına vermiştir. Doğrudan öğrenmiş olduğu kamu düzenini ihlal eden bir durumla birlikte şikayet ve ihbarla haberdar olunun TCK anlamındaki suçlarda Yeterli Şüphe bulunduğu taktirde Cumhuriyet Savcısı tarafından İddianame oluşturulacaktır. Tüm bu açıklamalar hasebiyle mağdur ve suçtan zarar gören doğrudan dava açamayacak bu hakkı savcılık aracılığıyla kullanacaktır. Hukuk davalarında ise taraflar kendi davalarını doğrudan açabilmektedir.

Şikayet, şikayete tabi suçlarda kamu davası açılması için dava şartıdır. Daha anlaşılır şekilde anlatılacak olursa bu davanın Cumhuriyet Savcısı tarafından açılabilmesi için mağdur veya suçtan zarar gören tarafından şikayet edilmesi gerikir. Bu kapsamda, şikayetin yapılmadığı hallerde, kural olarak kamu davası açılamayacaktır.

PEKİ ŞİKAYET NASIL YAPILIR?

Her ne kadar şikayet, sözlü olarak yapılabiliyor olsa da, mağduriyete ilişkin dilekçe hazırlanması mağdur yararına olacaktır. Hazırlanacak dilekçe Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben yazılmalıdır.

Şikayete tabi suçlarda mağdur, suç teşkil eden fiili ve faili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayette bulunmalıdır.

Şikayetteki bu 6 aylık sürenin sadece şikayete bağlı suçlarda olduğunu belirtmek isteriz. Hukukçu olmayan vatandaşlar tarafından peki şikayete bağlı olduğunu nasıl anlayacağım sorusu gelmesi nedeniyle hangi suçun şikayete bağlı olup olmadığını öğrenmek için Türk Ceza Kanununda kanun maddesine bakılması gerekir. Örneğin:

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

  • “…şikayet üzerine…cezalandırılır.” (TCK m.104/1),
  • “…soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.” (TCK m.131/1).

Savcılığa Suç Duyuru Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır?

Savcılığa suç duyurusu yapmak için istekçe yolu ile müracaatlar yapılırken istekçeler üzerinde olabildiğince titiz bir biçimde bilgilere yer verilmelidir. Bunlar arasında ilk dikkat edilmesi gereken istekçenin başına müracaatla savcılığın adının yazılmasıdır.

Daha sonra suçtan eklenen ve suça neden olan kişilerin kimlik bilgileri ve biliniyorsa adres bilgileri de bu istekçelere eklenmelidir.

Daha sonra suç duyurusuna söz konusu olan olayın birçok ayrıntı ile ilgili açık bir biçimde bilgiler yazılmalıdır. Suçun işlendiği tarih başta olmak suretiyle olayın kronolojik bir sıra içinde anlatılması gereklidir.

Olaylar anlatılırken veya bu aşamadan sonra olay ile ilgili bütün deliller açık bir biçimde belirtilmeli ve şayet tanık bulunuyorsa bunlar da dilekçeye dahil edilerek davalara katılmalıdır. Unutulmamalıdır ki haksızlığa uğrayıp uğramadığınız değil bu durumu kanıtlayıp kanıtlayamadığınız önem arz etmektedir. Hakarete uğramış olabilir hatta tehdit ediliyor olabilirsiniz. Ancak bunun tek tanığı sizseniz bu durumda kanıtlaması oldukça güç olacaktır. Bu nedenle tehdidin sosyal medya mecraları aracılığıyla özellikle Whatsapp ile işlenmesi durumunda kanıtlamak çok daha kolay olacaktır. Bu konuşmaların çıktılarını (Whatsapp ekran görüntüsü veya yazışma çıktısı) dilekçenizin sonuna EK olarak ekleyiniz. Sizi herhangi bir telefon numarasından aramış bu numaradan tehdit veya hakaret etmiş, şantaj uygulamışsa hangi telefon numarasından bu eylemi gerçekleştirdiyse mümkünse tarihleriyle birlikte dilekçede belirtilmelidir. Elinizde olmayan deliller var ise bu delillerin nereden talep edileceğini dilekçede belirtmeniz gerekmektedir. Savcının bu delilleri toplama yükümlülüğü bulunmaktadır. Dilekçeyi aşağıda örneğini bıraktığımız şekilde yapabileceğiniz gibi karokola veya savcılığa giderek sözsel olarak da beyan edebilirsiniz. Tekrar belirtmek istiyorum haklı olmak başkadır haklı olduğunu kanıtlamak başkadır. Mahkeme huzurunda haklı olduğunu kanıtlayan kazanırken bunu kanıtlayamayan kişi davaya kaybedecektir.

Savcılığa suç duyurusu yaparken en çok yapılan hataların başında kişilerin kendi duygularını fazla kapılarak nesnel bir metin ortaya koyamaması oluyor. Oysa istekçe içindeki olay anlatımının her bir detayında kesinlikle mümkün olduğu kadar sade bir anlatımla olay kısacasınmelidir.

Savcılığa suç duyurusu istekçesi hazırlanırken, Hangi savcılığa müracaat oluyorsa, o savcılığın adı başlık olarak konulmalıdır. Eylemden zarar gören şikâyetçi veya şikâyetçilerin Ad (T.C) ve Adresleri yazılmalıdır, Eylemi gerçekleştiren sanık ya da sanıkların Ad (T.C) ve Adresleri yazılmalıdır, Suç tarihi yer almalıdır,

Olaylar başlığı altında suça konu olan olay kısa, öz ve mümkünse sıra takip edecek biçimde anlatılmalıdır, Deliller başlığı altında şikâyeti kanıtlayan bütün deliller bildirilmeli; elde hazır bulunan belge, varsa tutanak gibi yazılı deliller şikâyet istekçesine eklenmelidir. Olayın tanıkları varsa, bunların ad ve adresleri de belirtilmelidir, Kamu davası açılması isteği, istekçenin sonuç bölümünde dile getirilmelidir.
DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Şikayet dilekçesinin hazırlanmasını takiben, dilekçe 3 nüsha olacak şekilde çoğaltılır ve dava dosyasına konulur.
Dava dosyası adliyelerde bulunan baro odalarından temin edilebilir.

Dosyanın yukarıda izah edildiği şekilde hazır hale getirilmesi ile, dilekçeye müracaat savcısından havale alınır. Müracaat savcısından havalenin alınmasını takiben, savcılık soruşturma evrak kayıt bürosuna gidilir. Havale alınan dilekçe ile ekindeki evrakları teslim alan görevli memur, evrakın sisteme kaydını yapar.

Evrakın sisteme kaydının tamamlanması ile şikayette bulunana “hazırlık numarası” veya diğer adıyla “soruşturma numarası” verilir.

Savcılığı Suç Duyurusu Yaparken Avukat Gerekir Mi?

Savcılığa suç duyurularının yapılmasında Türkiye’de her bir kişi maruz kaldığı olay karşısında kendi başına suç duyurusunu yapabilme hakkına sahiptir.

Ancak bir avukat yardımı ile bu süreç gerçekleştirildiği takdirde hem istekçelerin yazılması konusu ile ilgili daha iyi bir sonuç elde edilmiş olacak hem de olayla ilişkilendirilebilecek olan delillerin listesi yapılması konusu ile ilgili daha profesyonel bir çalışma ortaya konabilecektir.

İlgililer, kendisine verilen soruşturma numarası ile şikayetinin akıbetini takip edebilir.

ALINTI : Samet Can ASLAN  ve DİĞER ALINTI