Suçta Tekerrür

Suçta Tekerrür Hükümleri ve Esasları

tekerrür nedir

Suçta Tekerrür Nedir? (TCK m.58)

Suçta Tekerrür, önceden işlenen bir suçun cezası kesinleşmesinden belli bir süre sonra ikinci bir suçun işlenmesi durumunda ortaya çıkan infaz hukuku kurumudur. Suçta tekerrür, ancak ilk işlenen suçun kesinleşmesinden sonra söz konusu olur. Suçta tekerrür hükümleri uygulanması durumunda, failin cezası “mükerrirlere özgü infaz rejimi” çerçevesinde infaz edilir. Tekerrürün sözlük anlamı ise “Tekrarlanma” , “Yinelenme”dir.

 

Tekerrürün Hukuki Niteliği

Tekerrürün ceza hukukuna tabii bir yaptırım mı, güvenlik tedbiri mi, infaz hukuku kurumu mu yoksa cezayı artıran bir sebep mi olduğu tartışmalıdır. Eski TCK tekerrürü cezayı artıran bir sebep olarak düzenlemiştir. Yeni Türk Ceza Kanunu ise “Güvenlik Tedbirleri” başlığı altında 58. maddesinde düzenlemiştir. Yeni TCK uyarınca tekerrürün şartları oluştuğunda infaz rejiminde değişikliğe gidilmekte ve mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmaktadır. Bu yönüyle de Tekerrürün infaz hukuku kurumu olduğu da söylenebilir

Tekerrür Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Gerekli Koşullar

  1. Kesinleşmiş Bir Ceza Mahkumiyetinin Bulunması