• Strazburg Cad. Sıhhiye/ANKARA

Tag Archives: ankara ceza avukatı

Home Posts tagged "ankara ceza avukatı"
Read More
Read More

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Madde 87

II- İSTİSNALAR:        Aksi kararlaştırılmamış ise, bir kimsenin sipariş üzerine yapılan resim veya portresinden, sipariş veren veya tasvir edilen ve yahut bunların mirasçılar...

Read More

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Madde 86

D RESİM VE PORTRELER:        I - GENEL OLARAK:        Eser mahiyetinde olmasalar bile, resim ve portreler tasvir edilenin, tasvir edilen ölmüşse 19 uncu maddenin birinci fıkra...

Read More

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Madde 85

C MEKTUPLAR:        Eser mahiyetinde olmasa bile, mektup, hatıra ve buna benzer yazılar yazanların ve bunlar ölmüş ise 19 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı kimselerin muvafak...

Read More

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Madde 84

II - İŞARET, RESİM VE SES:        Bir işareti, resim veya sesi, bunları nakle yarıyan bir alet üzerine tesbit eden veya ticari maksatlarla haklı olarak çoğaltan yahut yayan kimse, ...

Read More

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Madde 83

B HAKSIZ REKABET:        I - AD VE ALAMETLER:        Bir eserin ad ve alametleri ile çoğaltılmış nüshaların şekilleri, iltibasa meydan verebilecek surette diğer bir eserde...

Read More

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Madde 82

III. ESER SAHİBİNİN HAKLARI İLE BAĞLANTILI HAKLARIN KAPSAMI VE SÜRESİ:        (Değişik madde: 07/06/1995 - 4110/28 md.)        Bu Kanunun icracı sanatçılarla ilgili hü...

Read More

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kocatepe/public_html/wp-includes/functions.php on line 4755

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/kocatepe/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110