• Strazburg Cad. Sıhhiye/ANKARA

Tag Archives: vasiyetnamenin iptali davası

Home Posts tagged "vasiyetnamenin iptali davası"

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetname Nedir? Mirasbırakanın, ölümden sonra hüküm ifade etmesini istediği iradesini açıklarken uymak zorunda olduğu şekil şartlarıdır.[1] Yani kısaca, maddi anlamda ölüme ba...

Read More