Tüketici Kredi Sözleşmelerinde Kredi Alan Tarafın Hayat Sigortası Yaptıracağının Düzenlenmiş Olduğu ve Banka Tarafından Düzenlenen Kredi Hayat Sigortaları Başvuru Sözleşmelerinin Matbu Olması Halinde İrade Özgürlüğünün Bulunmadığına ve Kredi Hayat Sigorta Sözleşmelerinde Eksik Bilgi Verilmesi Halinde Uygulanacak Yaptırımın Sigorta Ettirene Bildirilmemesinin Bilgilendirme Yükümlülüğünün İhlali Sonucunu Doğuracağına İlişkin Yargıtay 17. H.D. Kararı:

Alıntı: Gemiciavukatlik
yargitay kararlariyargitayyargitay kararlarikararyargitay