Vasıflı veya Yüksek Kıdeme Sahip Bulunan İşçinin Çalışma Ücretinin Belirlenmenmesinde Emsal Ücret Araştırması Yapılması Gerektiğine İlişkin Yargıtay Kararı:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11/12/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

yargitay kararlariyargitayyargitay kararlarikararyargitay
Alıntı: Gemiciavukatlik