Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanıldığı İddiası ile Açılan Davalarda Kural Olarak Zamanaşımının Söz Konusu Olmayacağına İlişkin Yargıtay 1. HD Kararı:

-Vekâletin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescil Talebi
-Vekilin Özen ve Sadakat Borcu
-İyiniyetli Üçüncü Kişinin Vekâlet Görevini Kötüye Kullanan Vekilden Yaptığı Taşınmaz İktisabının Korunması

yargitay kararlariyargitayyargitay kararlarikararyargitay
Alıntı: Gemiciavukatlik